Opstellingen

“Waarom doen we wat we doen?”; “Waarom reageer ik altijd op die manier?” en “Hoe kan ik mij zelf anders in de wereld neerzetten?”. Om hier inzicht in te krijgen en om hierin een beweging / verandering in te maken  is het instrument organisatie- en familie opstellingen een doeltreffende methode (grondlegger: Bert Hellinger).

Net zoals het menselijk lichaam continu naar evenwicht streeft (bv. als het koud is dan produceert het lichaam extra warmte of als er zuurstof tekort is dan worden de ademhalingssnelheid en diepgang verhoogd), streven ook de emotionele en mentale processen van de mens naar evenwicht. Ook hier proberen we ontstane onbalans te compenseren, echter is de wijze waarop we dit doen minder voorspelbaar dan bij de fysieke processen. Dit komt o.a. door de unieke karaktereigenschappen, omgeving, levensopdracht, opvoeding, herinneringen en levenservaringen van eenieder.

Deze balans houden we door bij vergelijkbare interacties een zelfde positie in te nemen, op een identieke manier te communiceren en in lijn te handelen (met andere woorden: GEDRAG). Zo ontstaat er een herkenbaar patroon, dat net zo lang duurt totdat er ergens een verandering wordt aangebracht. Als stelregel kan hierbij gelden, dat een keer toeval is, twee keer opmerkelijk en drie keer een patroon!

Voorbeelden: moeite hebben met het realiseren van doelen of targets, moeite hebben met of het niet krijgen van opdrachten, het ontbreken van of onduidelijk leiderschap, moeite hebben met het niet op eigen kracht kunnen acteren, vaak in conflicten terechtkomen, gebrek aan koers of richting ervaren, motivatiegebrek, … et cetera.
 

 

Opbellen
E-mail
Info